Miljö

Skärmavbild 2016-07-15 kl. 17.55.21Att värma upp och kyla av hus står för 50 procent av världens koldioxidutsläpp. Betongindustrin står för 4 procent som motsvarar mer än hela flygplansindustrins koldioxidutsläpp. Fastighets- och bostadsmarknaden är med andra ord den absolut största sektorn som skapar förändringar i vårt klimat. Hur kan vi som litet företag med små resurser göra en skillnad? Vi tror att vi kan visa människor i Sverige och i hela världen att klimatpositiva hyreshus kan byggas. Och vi vill visa att det går att göra till halva kostnaden.

Vårt miljökoncept

Vårt koncept går ut på kvadrateffektivt boende i nära-nollenergihus som lagrar koldioxid vid själva byggandet. Om husen utrustas med solpaneler på taken blir de plushus.

  • Vi har licens på patent på ett klimatpositivt hölje för hus i Sverige och i USA  som innefattar effektiv byggmetod.
  • Vi väljer miljövänliga material till hölje och inredning.
  • Boverket har i ett tidigt skede beviljat oss stöd för att utveckla detta innovativa byggande.
  • Vi har modulär byggkonstruktion, som genomförs i industriell tillverkning. Genom det kan vi se till att allt material används så effektivt som möjligt.
  • SP har gjort energiberäkningar på våra hus och konstaterar att de har en 20 % lägre energiförbrukning än BBRs krav.
  • Samverkan kring byggteknik sker med Högskolan i Gävle och bl.a. har högskolan använt prototypbyggnaden i undervisningen.

 

Kommentarer inaktiverade.